Catàlegs

Dissenyem catàlegs d’imatge, de producte, corporatius, de prestigi…Tot val per explicar que béns o serveis oferim, tant sobre suport imprès com a online. Aquest element, ben plantejat, pot ajudar al departament comercial a simplificar la seva labor.

Editorial

Partint de l’impacte dels dissenys de tapes de llibres, fem la maquetació de publicacions tals com a revistes, periòdics o catàlegs, ja sigui de poques pàgines com d’amplis volums d’abundant informació.

Gràfica aplicada

Vam crear els suports necessaris al voltant d’una marca per dotar-la de solidesa i coherència a través de la retolació, marxandatge i etiquetatge. Podem dissenyar rollups, bàners, impressions de petit o gran format, i qualsevol element necessari per comunicar una idea o missatge.

Identitat corporativa

Crear la imatge gràfica de cada empresa o producte és alguna cosa únic i irrepetible. Ningú fa el mateix de la mateixa manera i cada marca ha de reflectir la particularitat de la seva existència. Amb ella ens diferenciem dels altres i vam crear confiança..

Online

No és sol estar a la xarxa, sinó estar bé. Creguem continuïtat i coherència al costat dels projectes offline, dissenyant webs, blogs i newsletters. Ajudem al posicionament SEO dels projectes requerits per tenir més visibilitat en els cercadors i rebre major nombre de visites.

Packaging

Un envoltori encertat és un bon començament per comunicar amb un producte. Ens encarreguem de dissenyar la gràfica de l’envàs de la manera més apropiada. Ja sigui en el lineal d’un comerç o per denotar elegància el continent ha de comunicar l’essència del contingut.